კომპიუტერული ქსელის უზრუნველყოფა

  • მომხმარებლის მოთხოვნის, შესაბამისი კომპიუტერული ქსელური ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
  • სამუშაოს  შეფასება და დაგეგმვა.
  • შესაბამისი ქსელური და კომპიუტერული ტექნიკის მიწოდება. 
  • ქსელური მოწყობილობების (Wifi, Switch, Router &..) ფიზიკური და პროგრამული ინსტალაცია.
  • ქსელის კაბელირება, ჯეკის პაჩპანელის  და როზეტების დასმა.
  •  საკომუნიკაციო კარადების (რეკების) აწყობა.