ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემების მონტაჟი

  • პროექტის შეფასება და დაგეგმვა.
  • მომხარებლის მოთხოვნის შესაბამისი ვიდეოსამეთვალყურეო სისტემის მიწოდება.
  • კამერების ფიზიკური მონტაჟი.
  • კამერების პროგრამული ინსტალაცია.